Môn Thương mại điện tử cơ bản

Thương mại điện tử ngày nay trở thành một yếu tố kinh tế có ý nghĩa toàn cầu và mang một ý nghĩa quyết định trong các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong tất cả các ngành nghề kinh doanh khác nhau. Cơ sở hạ tầng của thương mại điện tử phát triển hoàn thiện và đủ đáp ứng cho các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và các dịch vụ công của chính phủ.

GIÁO TRÌNH NHẬP MÔN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ - ELECTRONIC ECOMMERCE

LỜI GIỚI THIỆU Xem chi tiết

  • Học phần Nhập môn Thương mại điện tử được thiết kế để trang bị những kiến thức khái quát về các vấn đề cơ bản của lĩnh vực thương mại điện tử, bao gồm:
  • Tổng quan về thương mại điện tử;
  • Ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp;
  • Các công cụ và phương tiện trong giao dịch điện tử;
  • Marketing điện tử và ứng dụng Marketing điện tử trong doanh nghiệp;
  • Rủi ro và phòng tránh rủi ro trong thương mại điện tử;
  • Các quy định và luật trong lĩnh vực thương mại điện tử.

Từ những kiến thức cơ bản này, sinh viên có thể hiểu; trình bày và giải thích được những vấn đề cơ bản về thương mại điện tử hiện nay trước khi các em tham gia vào các hoạt động thương mại điện tử sau này.

NỘI DUNG MÔN HỌC

Bài 1. Tổng quan về thương mại điện tử. Bài đầu cung cấp cho sinh viên những kiến thức nền tảng về thương mại điện tử bao gồm khái niệm; đặc điểm, phân loại; lợi ích và hạn chế; tác động của thương mại điện tử đến các hoạt động khác của doanh nghiệp cũng như quá trình phát triển thương mại điển từ trên trên thế giới và Việt Nam

Bài 2. Ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp. Bài này trình bày khái quát về Xây dựng hệ thống website thương mại điện tử trong doanh nghiệp; Tính hợp hệ thống thanh toán điện tử cho website thương mại điện tử; Tích hợp các ứng dụng quản lý vào hệ thống website thương mại điện tử; Một số mô hình website thương mại điện tử và website bán hàng điển hình và Xây dựng kế hoạch kinh doanh điện tử.

Bài 3. Giao dịch điện tử. Bài này trình bày những vấn đề cơ bản về Hợp đồng điện tử; Thanh toán điện tử và Chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ kỹ số.

Bài 4. Marketing điện tử. Bài này trình bày những vấn đề cơ bản về Những vần đề chung về Marketing điện tử; Ứng dụng marketing điện tử trong doanh nghiệp và Một số công cụ thực hiện và triển khai Marketing online trong Thương mại điện tử.

Bài 5. Rủi ro và phòng tránh rủi ro trong thương mại điện tử. Bài này trình bày tổng quan về an toàn và phòng tránh rủi ro trong thương mại điện tử; Rủi ro chính trong thương mại điện tử và Xây dựng kế hoạch an ninh cho thương mại điện tử.

Bài 6. Luật điều chỉnh thương mại điện tử. Bài này cung cấp kiến thức tổng quát về khung pháp lý về thương mại điện tử trên thế giới; Khung pháp lý về thương mại điện tử của một số nước và khu vực; Những quy định liên quan đến thương mại điện tử và Khung pháp lý về thương mại điện tử của Việt Nam

ThS Lê Quyết Tâm